2013/14

Přednáškové cykly vedené členy CSPK na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2013/14.

FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1, místnost č. 202. Pondělí 17:30.

Klíčové pojmy kulturních studií II., letní semestr 2013/2014

seminář Ondřeje Daniela pro magisterské a doktorské studenty založený na čtení a společné interpretaci textů.

sylabus
FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, místnost č. 300. Čtvrtek 12:30.

Sama doma. Kulturní produkce o ženách pro ženy, letní semestr 2013/2014

Seminar_Sama doma

FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1, místnost č. 202.

Klíčové pojmy kulturních studií I. – hegemonie, zimní semestr 2013/2014

Seminář Ondřeje Daniela pro magisterské a doktorské studenty založený na čtení a společné interpretaci textů.

sylabus