Naše texty

Věda o fanzinech pro akademiky i laiky, Jiří Andrs, ANMH 3-4/ 2022

On-line zde.

Tomáš Kavka – Jiří Andrs (eds.): Hudební mainstream v Československu mezi 60. a 90. lety 20. století, in Acta Musei Nationalis Pragae – Historia 3-4/ 74 / 2020

On-line zde.

Jiří Andrs, Louis Armstrong v Praze. Pohledy do zákulisí, in Harmonie 7-8/ 2022

Recenze: Jan Krško − Jan Mareš − Jan Pohunek − Jan Randák − Jan Špringl, Český tramping v časech formování a rozmachu, Jiří Andrs, ANM-H 1-2/ 2020

Pdf verze zde.

Karel Šima, Ondřej Daniel, Tomáš Kavka: 2013 – East by Eastwest: Cultural Studies‘ Route to Eastern Europe, in: Lateral. Journal of Cultural Studies Association, Issue 10.2 (Fall 2021)

On-line zde.

Martin Simota: TYPOLOGIE TEXTŮ JANA NEDVĚDA

Apendix k přednášce „Brontosauři“, proslovené v Kampusu Hybernská 8. 2. 2022

článek v pdf

František Čuňas Stárek – Martin Valenta, Podzemní symfonie Plastic People, Jiří Andrs, Moderní dějiny 29/1, 2021

pdf

Zdeněk Nebřenský: Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe (konferenční zpráva), in: H-Soz-Kult, 18. 1. 2021

On-line zde.

Obsáhlá cesta krajem cestovního ruchu Československa, Tomáš Kavka, Acta Musei Nationalis Pragae – Historia, roč. 72, č. 3-4/2018

pdf

Reportáž CSPK: Vienna Comic Con 2019

Ve slavné tradici reportáží z míst, kde se v popkultuře něco děje vám přinášíme exkluzivní (foto)reportáž z Vienna Comic Con 2020.

Pokračování textu