2016/2017

úterý od 12:30 do 14:00, místnost č. 306, Ústav etnologie FF UK, Celetná 20

Popular Culture and Folklore in Contemporary Central and Eastern Europe

Přednáškový cyklus PhDr. Petra Janečka, Ph.D. a Mgr. Karla Šimy, Pokračování textu

sylabus
čtvrtky 10,50-12,25, Celetná 307

Populární kultura v evropské moderně

Vyučující: Karel Šima
Cílem kurzu je seznámit studující s širokým polem bádání o populární kultuře, představit
základní konceptuální přístupy k této problematice, Pokračování textu

sylabus v pdf
čtvrtky od 15:50, FF UK, hlavní budova, místnost č. 409

Malý český člověk a jeho svět. Z dějin české populární kultury

seminář Jakuba Machka

V centru pozornosti bude česká populární kultura pojímaná jako každodenní kultura širokých vrstev. Pokračování textu

sylabus