2012/13

Přednáškové cykly vedené členy CSPK na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2012/13.

Malý český člověk a jeho svět. Z dějin české populární kultury – cyklus přednášek, letní semestr 2012/2013

V letním semestru 2012/2013 pořádá CSPK společně s Ústavem české literatury a literární vědy FF UK v Praze cyklus specializačních přednášek na téma „Malý český člověk a jeho svět. Z dějin české populární kultury“. Pokračování textu

sylabus

„Praha, tak vzhůru do panoptika“ ‒ mobilní přednášky o Praze, letní semestr 2012/2013

Praha je vedle řady zdůrazňovaných superlativ místem, kde dochází ke kontaktu nejrůznějších společenských skupin, Pokračování textu

sylabus

„Stereotypizace, xenofobie a rasismus v české populární kultuře“ – cyklus specializačních přednášek, zimní semestr 2012/2013

V zimním semestru 2012/2013 pořádá CSPK Pokračování textu

sylabus