„Stereotypizace, xenofobie a rasismus v české populární kultuře“ – cyklus specializačních přednášek, zimní semestr 2012/2013

V zimním semestru 2012/2013 pořádá CSPK společně s Ústavem hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze a Ústavem české literatury a literární vědy FF UK v Praze cyklus specializačních přednášek na téma „Stereotypizace, xenofobie a rasismus v české populární kultuře“. Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 17:30 v místnosti č. 409 v hlavní budově FF UK v Praze na náměstí Jana Palacha 2.

sylabus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *