Poučení o zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

Uděluji tímto souhlas spolku Centrum pro studium populární kultury, z. s., se sídlem Rybná 694/22, 110 00 Praha 1 IČ: 26564432, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email. Tyto údaje budou využity k tímto vyžádáné elektronické komunikaci týkající se akvitit CSPK a nebudou poskytnuty třetím stranám. Tyto údaje budou zpracovávany po dobu 3 let.