2014/15

Přednáškové cykly vedené členy CSPK na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2014/15.

FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1, místnost č. 202, pondělí 17:30, seminář začíná 16. února 2015

Populární kultura a subkultury v postsocialistických společnostech středovýchodní a jihovýchodní Evropy

seminář pro magisterské a doktorské studenty

flyer_maly

program přednášek
FF UK, nám. Jana Palacha, místnost č. 409, středy 15.50-17.30

Populární kultura kolem roku 1900 v českých zemích i střední Evropě,

Seminář se zaměří na různé podoby středoevropské populární kultury v době jejího počátečního rozvoje spojeného se zásadními společenskými a politickými změnami probíhajícími na přelomu 19. a 20. století. Pokračování textu

sylabus
FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 202, pondělí 17:30

Klíčová témata kulturních studií III. – město/venkov

seminář Ondřeje Daniela pro magisterské a doktorské studenty založený na čtení a společné interpretaci
vybraných částí textů

sylabus
FF UK, nám. J. Palacha, místnost č. 409, středa 15:50-17:20

Mezi tancem a slzami. Bollywoodská kinematografie jako případová studie populární kultury.

seminář Jakuba Machka 

 

sylabus