FF UK, nám. Jana Palacha, místnost č. 409, středy 15.50-17.30

Populární kultura kolem roku 1900 v českých zemích i střední Evropě,

Seminář se zaměří na různé podoby středoevropské populární kultury v době jejího počátečního rozvoje spojeného se zásadními společenskými a politickými změnami probíhajícími na přelomu 19. a 20. století.

Masivní přesun obyvatel z venkovských oblastí do velkých měst znamenal pro jejich novopečené obyvatele přerušení kontaktu s venkovskými tradicemi, do nichž vyrostli. Hledali si proto novou kulturu, která by odpovídala jejich novému způsobu života ve velkoměstských aglomeracích. Většina nově příchozích profitovala z probíhající průmyslové revoluce a stala se součástí nové sociální vrstvy stmelené novými komerčními formami kultury, na jejichž konzumaci si byli schopni ve městech vydělat. S přechodem do měst souviselo i kvalitnější vzdělání a růst volného času. Postupná demokratizace společnosti spojená se zvyšující se rolí mas v politickém životě vedla k rostoucím zájmu nejširších vrstev o veřejný život. Rozvíjející se masová média umožnila rozvinutí populární kultury z původních lidových forem. Kultura se demokratizovala, přestávala být vlastnictvím elit a stávala se dostupnou i dalším skupinám.

Podíváme se na dobové populární formy zábavy jako obrázkový tisk, detektivní a romantické romány, časopisy pro ženy, zpěváčky, šantány a pouliční muzikanty, panoptika a výstavy.

sylabus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *