„Rok po subkulturách“_2015/2016

Výzkum subkultur má za sebou již desítky let, a přesto nemá žádnou kanonickou povahu, jednotný náhled a definici. Právě naopak se v posledních 15 letech vede více či méně intenzivní debata, zda vůbec dnes mluvit o subkulturách nebo ne. Podle některých postmoderní situace přinesla roztříštění hodnot, identit a zájmů, a subkultury tudíž už nemohou být svébytnými sociálně-ekonomicky, tj. třídně definovanými skupinami, které se autonomně tvoří „na okraji“ společnosti. Masivní nástup konzumní kultury prý rozbil společnost na individualizované spotřebitele, které spíše volně spojuje to, jaké kulturní statky konzumují. V této společnosti je prý velmi nepravděpodobné, že dnes mladí lidé vytvoří jasně ohraničenou subkulturu (Muggleton). Teoretici post-subkulturních studií tak mluví spíše o scénách (Kahn-Harris), neo-kmenech (Bennett), ale i životních stylech atp.
Nemyslíme si, že se dnes rozpustily kulturní hierarchie natolik, že jsou subkultury jen otázkou módy, individuální volby nebo konzumu. Nebudeme na ně pohlížet jako na estetizované neo-kmeny, které jsou nám předkládány jako mediálně propagované zboží v supermarketu. V dnešním globálním kapitalismu, kdy masový kulturní průmysl velmi rychle zhltne každý pokus o alternativu, musejí lidé o to více bojovat o soudržnost a nezávislost vlastní komunity. Bojují totiž o stejné kulturní kódy, ale vznášejí nárok na autonomní prostor bez mechanismů kapitalistické produkce. Tento boj se však již dnes neodehrává jen v klasických vyloučených a uzavřených subkulturách mládeže (punk, skinheads, techno), ale v řadě komunit bez rozdílu věku, někdy dokonce právě v mezigeneračním sdílení (zahrádkáři, folkaři či včelaři). Propojuje se zde domácí kutilská tradice „udělej si sám“ s globálním trendem DIY. Otevřené pojetí subkultur nám tak umožní zahrnout fotbalové hooligans, preppery nebo riotgrrrls jako společenství, která touží žít jinak.
Rok po subkulturách je rokem se subkulturami, ale v novém rozšířeném poli.

úterý 14. 6. 2016, od 20:00, Kavárna Liberál, Heřmanova 6, Praha 7

Nedáme se pro peníze?!

Rok po subkulturách: Nedáme se pro peníze?! Česká a slovenská punková subkultura v období ekonomické a společenské transformace. Pokračování textu

úterý 24. 5. 2016, od 19:30, Kavárna Liberál, Heřmanova 6, Praha 7

Riot GRRRLS: feminismus na alternativní rockové scéně

Obsahem přednášky bude průlet historií riot grrrls v USA, západní Evropě a Latinské Americe. Pokračování textu

úterý 19. 4. 2016, od 20:00, Kavárna Liberál, Heřmanova 6, Praha 7

Jah Bless: Symbolické praktiky rastafariánství v Čechách (Michal Tošner)

V prezentaci bude stručně uvedena historická geneze rastafariánského hnutí na Jamajce.  Pokračování textu

úterý 22. března 2016, od 20:00, Kavárna Liberál, Heřmanova 6, Praha 7

Tělo a tělesné praktiky v emo subkultuře

Tělo představuje v emo subkultuře jeden z ústředních prvků. Pokračování textu

plakát
úterý 16. února 2016, od 20:00, Kavárna Liberál, Heřmanova 6, Praha 7

Trash estetika a hipsteři

Je trash a dělnická estetika jen aktuální trend, nebo longue durée, Pokračování textu

plakát
úterý 19. 1. 2016, 19:30, Café Liberál, Heřmanova 6, Praha 7

Rajské zahrady velkoměsta: Zahrádkové osady jako prostor krocení a hýčkání městské přírody

Zahrádkové osady představují v mnoha ohledech neobvyklý, hybridní městský prostor. Pokračování textu

plakát
pátek 18. 12. 2015, 19:30, Café Liberál, Heřmanova 6, Praha 7

Viditelně neviditelní: Zobrazování homosexuality v japonském komiksu

Japonská populární kultura není až tak homofobní, jak by se pro stereotyp o japonské konzervativní společnosti mohlo zdát. Pokračování textu