2015/16

Přednáškové cykly vedené členy CSPK na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2015/16.

Monday 2 May 2016, 6 PM, Faculty of Arts, Hybernská 3, Praha 1, room 202

Consumer Culture and Socialism: Croatia and the Yugoslav Case (Igor Duda)

Social history of Croatia 1945-1990 Pokračování textu

pondělí 25. 4. 2016 od 18:00, FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 202

Politické subkultury v českém postsocialismu (Jan Charvát)

Přednáška se zaměří na politickou dimenzi subkultur „mládeže“, Pokračování textu

Monday 18 April 2016, 6 PM, Faculty of Arts, Hybernská 3, Praha 1, room 202

Multitude on the Walls – Football Fans Graffiti and Street Art (Mitja Velikonja)

Football fans graffiti and street art are Pokračování textu

pondělí 11. 4. 2016 od 18:00, FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 202

Třídní identity mládeže v postsocialismu, (Stanislav Holubec)

Přednáška se bude zabývat problematikou postavení mladé generace Pokračování textu

Monday 4 April 2016, 6 PM, Faculty of Arts, Hybernská 3, Praha 1, room 202

Violence, Racism and Youth studies of (Post-)Yugoslav Space (Reana Senjković)

Leading Croatian ethnologist Reana Senjković Pokračování textu

pondělí 21. března 2016; sraz v 18.00 před Šporkovým palácem, Hybernská 3, Praha 1

Komentovaná procházka k mezinárodnímu dni boje proti rasismu: Rasově motivované vraždy českého postsocialismu

Mezi lety 1990 a 2001 zažily české části Československa,

Pokračování textu

každé úterý 12:30 - 14:00, FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 18

Může Dietl za normalizaci? Kritické čtení textů o normalizační populární kultuře

Vyučující: Jakub Machek Pokračování textu

sylabus v pdf
pondělí 7. 3. 2016 od 18:00, FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 202

Nebezpečná těla (mužské a tak trochu queer) mládeže: Představy imunity a sdílené náchylnosti k nákaze

Kateřina Kolářová vás jako adeptka gender a queer studies provede filmy

Pokračování textu

pondělí 29. 2. 2016 od 18:00, FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 202

Subkultury mládeže v postsocialismu: relační perspektiva (Hedvika Novotná a Martin Heřmanský)

V rámci kurzu kurzu “Populární kultura a subkultury postsocialistických společností středovýchodní a jihovýchodní Evropy” II. – Za dveřmi nového biedermeieru: většinová společnost a subkultury pozdního státního socialismu a postsocialismu Vám Hedvika Novotná a Martin Heřmanský Pokračování textu

každé pondělí od 18:00, FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 202, první hodina 15. 2. 2016

“Populární kultura a subkultury postsocialistických společností středovýchodní a jihovýchodní Evropy” II.

“Populární kultura a subkultury postsocialistických společností Pokračování textu

sylabus v pdf