každé pondělí od 18:00, FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 202, první hodina 15. 2. 2016

“Populární kultura a subkultury postsocialistických společností středovýchodní a jihovýchodní Evropy” II.

“Populární kultura a subkultury postsocialistických společností  středovýchodní a jihovýchodní Evropy” II. – Za dveřmi nového biedermeieru: většinová společnost a subkultury  pozdního státního socialismu a postsocialismu (LS 2015/2016)

Lze spojení „nový biedermeier“ vhodně aplikovat na pozdní státní socialismus a postsocialismus? Zatímco pro jeho používání by se mohlo přimlouvat poukázání na dlouhé trvání konformismu a privatizace veřejného života, původní význam tohoto termínu by měl jasnější vztah k osvícenství, racionalismu, liberalismu a romantismu. Předbřeznová doba byla čekáním na změnu, doba okolo Listopadu pak změnou samotnou. Některé prvky populární kultury a subkultur se ale nezměnily takřka vůbec. Hodnoty jako národ, práce, volný čas a spotřeba mohou být v této souvislosti příznačnými.

Jaké byly vztahy mainstreamu (většinové společnosti, kultury a politiky) a subkultur během pozdního státního socialismu a postsocialismu? Konstruoval se mainstream i vyloučením subkultur? Lze v této souvislosti potvrdit tezi o dlouhém trvání normalizace, především v jejím teoretickém ukotvení v opozici vůči „myšlenkám (nejen československého) roku 1968“?  Jakou roli hraje ve vztahu subkultur a mainstreamu transformační deziluze? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat v letním semestru 2015/2016 v kurzu „Za dveřmi nového biedermeieru: subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu“ za pomoci zvaných řečníků, mezi nimiž lze jmenovat například Mitju Velikonju z Lublaňské univerzity nebo Igora Dudu z pulského Centra pro kulturní a historický výzkum socialismu Igora Dudy,

Bude řeč o rozpadu a rozkladu státního socialismu i o budování kapitalismu, o pozdně socialistickém dandysmu i postsocialistické buržoazii, chuligánství, tanečních zábavách, black metalu, anticiganismu, drogách, squatech, stopování. Epilog za subkulturou představí hipsteři a gentrifikace.

literatura

 

kurz daniel LS_2015_16   Sylabus kurzu_Ondrej_2015_16

 

sylabus v pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *