Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury

Centrum pro studium populární kultury se bude v následujících 5 letech podílet na vědecko-výzkumném záměru Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury (řešitel prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.), řešeném na Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze, který je součástí univerzitního konceptu PRVOUK „Literatura a umění v mezikulturních souvislostech“. Výzkumný projekt tak bude zastřešovat většinu odborných aktivit Centra v následujících letech. Jednou z výstupních platforem projektu jsou i tyto stránky.

V nejbližší době se členové CSPK podílejí na organizaci podzimního workshopu „Brak v literatuře, vědě a populární kultuře“ a na příští rok připravují mezinárodní konferenci věnovanou soudobé populární kultuře a s ní spojenou kolektivní monografii. V roce 2014 by měly následovat konference zaměřené na Kořeny braku a Brak a popkulturu v 19. a 20. století spolu se shrnujícími monografiemi. S projektem jsou spojené i připravované semináře a další aktivity, o nichž vás budeme průběžně informovat.

Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury

Obsah lze prozatím najít na starých webových stránkách (zde).