Členové CSPK na konferencích

Vystoupení členů CSPK na odborných konferencích, seminářích a přednáškách.

„We are No Nazis, We are Czech Mums.” Visuals of Contemporary Czech Xenophobia, Ondřej Daniel, 2. 2. 2017

„Konference ČSS 2017”, Praha, 2. 2. 2017

prezentace

Jednotně proti různosti? Třídní roviny třiceti let české xenofobie 1985 – 2015, Ondřej Daniel, 3. 11. 2016

4. přednáška z cyklu „Nacionalismus bolí dodnes: Kritické reflexe (českého) nacionalismu“, Praha, Klinika, 3. 11. 2016

prezentace

„Nejsme nácci ale české mámy.“ Vizuály současné české xenofobie, Ondřej Daniel, 8. 10. 2016

„Mniejszości w Czechach, Czesi wobec mniejszości”, Warszawa, 8. 10. 2016

prezentace

„Cult of Death and Violence“ Czech(oslovak) Black metal between Global and Local, Ondřej Daniel, 14. 6. 2016

Fakulta humanitních studií UK, 14. 6. 2016

prezentace

„Folk guitar as a gun“. The political dimension of music in late socialism: the case of Czechoslovak singer and poet Karel Kryl, Martin Mejzr, 2. – 3. 6. 2016

Popular Music in Eastern Europe, University of Debrecen

Folk music gained strong political content from the 1960s to 1980s, including socialist Czechoslovakia. Probably the most famous singer/songwriter was Karel Kryl, a songwriter inseparably connected with the year 1968 and a persistent critic of the military occupation of Czechoslovakia. Pokračování textu

Rock This Town! Rise of the rockabilly subculture in Czechoslovakia during the 1980s., Jonáš Chmátal, 2. – 3. 6. 2016

Popular Music in Eastern Europe, University of Debrecen

The rockabilly subculture persists in the Czech cultural space until the present day. This essay focuses on its roots in the second half of the 1980s when the very first bands were formed. Pokračování textu

From Eastern Bloc with love. Bringing western music from the Eastern European countries during the 1970s and 1980s, Jiří Andrs, 2. – 3. 6. 2016

Popular Music in Eastern Europe, University of Debrecen

It is a common notion that the illegal music markets were a dominant channel for the importing to and distributing in Czechoslovakia of unofficial gramophone records in the seventies and eighties. Pokračování textu

Utopická literatura kolem roku 1914, Jakub Machek, 4. 12. 2014

vystoupení na konferenci Co by kdyby? Alternativní podoby přítomnosti a projekce do budoucnosti kolem roku 1914. Mezinárodní a interdisciplinární konference v Goethe-Institutu v Praze, 3.– 5.12.1914

„Four Antinomies of Mushrooming. On the Origin of Modern Mushrooming in Czech Lands“, Karel Šima, 24. 10. 2014

„Four Antinomies of Mushrooming. On the Origin of Modern Mushrooming in Czech Lands“, workshop Popular Culture in East Central Europe before WWI, Filozofická fakulta UK, Praha, 24. 10. 2014

Na kombajn nebo do pézetky. Vzorové životní strategie v normalizačních televizních seriálech, Jakub Machek, 9. – 10. 10. 2013

Na kombajn nebo do pézetky. Vzorové životní strategie v normalizačních televizních seriálech, konference „Autor vize meze televize“, Literární akademie Praha a Vysoká škola múzických umení Bratislava, Praha, 9.-10.10.2013