Členové CSPK na konferencích

Vystoupení členů CSPK na odborných konferencích, seminářích a přednáškách.

Báječné nové světy, současnost a budoucnost v meziválečné české utopické beletrii, Jakub Machek, 19. 5. 2011

příspěvek v rámci konference Bude ako nebolo. Podoby utopického žánru, Bratislava, 19. 5. 2011

 

Pražský ilustrovaný kurýr (Prague Illustrated Courier), Jakub Machek, 10. – 12. 6. 2007

příspěvek v rámci konference Historisierung und kulturelle Kategorien unter dem Blickwinkel der historischen Anthropologie und Kulturwissenschaften 6., Brno, 10.-12.6.2007

prezentace