Naší ambicí je soustředit zde odkazy na veškeré odborné texty, které byly o (převážně) české populární kultuře publikovány a o nichž se domníváme, že má smysl si je přečíst, ať už ze zvědavosti či jako podklad pro další bádání.

Protože máme přehled hlavně o oblastech, o něž jsme se sami zajímali, uvítáme odkazy na další studie a knihy, aby se tato stránka mohla stát základním rozcestníkem pro zájemce o bádání v oblasti místní populární kultury. Můžete nám psát na náš email cspk@cspk.eu.

Michel MAFFESOLI

Le temps des tribus: le déclin de l’individualisme dans les sociétés postmodernes. IN: Paris, 1988.

Rupa HUQ

Beyond Subculture. IN: London, 2006.

Paul HODKINSON - Wolfgang DEICKE

Youth cultures: Scenes, Subcultures and Tribes. IN: New York, 2007.

Dick HEBDIGE

Subculture: The Meaning of Style. IN: London, 1979.

Stuart HALL - Tony JEFFERSON

Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain. IN: London, 1993.

Mark URALSKIJ

Porträt eines Nonkonformisten : Der Künstler Nemuchin im Interieur des sowjetischen Undergrounds. IN: NOVUM PUblishing, 2010.

Dubravka UGREŠIĆ

Culture of Lies: Antipolitical Essays. IN: Pennsylvania State University, 1998.

Reana SENJKOVIĆ

Izgubljeno u prijenosu. IN: Zagreb, 2008.

Anja SCHWANHAUSSER

Stilrevolte Underground. IN: Lit Verlag, 2002.

Anja SCHWANHAUSSER

Kosmonauten des Underground. IN: Campus Verlag, 2010.

Sabina MIHEJL - Reana SENJKOVIČ

Gendering Socialist Popular Cultures. IN: Media Research. Vol.16 No.1., 2010. | Dostupné online: Plný text

Soubor studií o socialistické populární kultuře a genderu.

Magdalena BOGUSŁAWSKA - Zuzanna GRĘBECKA (ed.)

Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. IN: Kraków, 2010.

Eric D. GORDY

The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives. IN: Pensylvania University, 1999.

Ondřej DANIEL

Bigbít nebo turbofolk: Představy migrantů z bývalé Jugoslávie. IN: Praha: AntropoWeb, 2013. | Dostupné online: Plný text

Миша ЂYPKOBИЋ

Слика, звук и моћ: огледи о поп-политици. IN: Београд, 2009.

Ivan ČOLOVIĆ

Politics of Identity in Serbia. IN: London, 2002.

Joachim BORNSCHEIN

Kalt und Heiß : Die Magdeburger Rock- und Underground Szene 1962 – 1989. IN: AXON, 2008.

Catherine BAKER

Sounds of the Borderland, Popular Music, War and Nationalism in Croatia since 1991. IN: London, 2010.

Veronika ZAPLETALOVÁ

Chatařství/Summerhouses. Architektura lidských snů a možností. Era, 2007.

Soubor fotografií zachycujících osobitost a kreativitu českých chatařů. Doplněno několika studiemi.

Zuzana KEPPLOVÁ

The beat of ‚cool capitalism‘ : how Slovak club cultures helped make the new middle class. IN: Budapest: CEU, 2013.
Typ: dizertační práce  | Dostupné online: Plný text

Felix XAVER

To je škola rychty. IN: A2 16/2011, 2011.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Felix XAVER

Rap proti Francii, Francie proti rapu. IN: A2 27/2008, 2008.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Felix XAVER

Ohněm a rapem proti sádlu. IN: A2 7/2005, 2005.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Zuzana KEPPLOVÁ

The Paradoxes of Mainstream: Investigating Transition-Era Youth Cultures in Slovakia. IN: Eastbound, Budapest: MOKK Media Research & Center for Media and Communication Studies, no.1, 2012.
Typ: studie 

Ondřej DANIEL

Kánon a alibi: anticiganismus postsocialistických subkultur. IN: Slovo a smysl, roč. X., č. 20, 2013, s.260-271.
Typ: studie 

Miroslav VANĚK

Byl to jen Rock´n´roll: Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. IN: Praha, 2010.

Josef SMOLÍK

Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. IN: Praha, 2010.

Marta KOLÁŘOVÁ (ed.)

Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice. IN: Praha: Slon, 2012.

Petr JANEČEK (ed.)

Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Národní muzeum, 2011.

Kolektivní monografie s teoretickým úvodem a studiemi o kultuře a folkloru dětí (Dana Bittnerová), kultuře vojáků základní služby (Adam Votruba), kultuře trampů (Jan Pohunek) a hudebních subkulturách (Hedvika Novotná a Martin Heřmanský).

Petr BLAŽEK - Filip POSPÍŠIL

Vraťte nám vlasy: První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu. IN: Praha, 2010.

Michaela PYŠŇÁKOVÁ - Barbora HOHNOVÁ

Od monolitické masy k neomezenému individualismu? Význam spotřeby v každodenním životě „mainstreamové mládeže“. IN: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2010, Vol. 46, No. 2, 2010, s.257-280.
Typ: studie 

Libora OATES-INDRUCHOVÁ

Žena na ulici: (Stereo)typické reprezentace žen v současné velkoplošné reklamě v České republice. IN: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol.31, 1, 1995, s.85-104.
Typ: studie 

Petr JANEČEK

Černá sanitka. Třikrát a dost. Mytologie pro 21. století. Plot, 2008.

Petr JANEČEK

Černá sanitka: Druhá žeň. Pérák, ukradená ledvina a jiné pověsti. Plot, 2007.

Petr JANEČEK

Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy. Plot, 2006.

Petr JANEČEK

„Městské legendy“ na pomezí oborů: antropologický, sociologický nebo folkloristický diskurz? IN: Antropowebzin 1/2009, 2009.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Petr JANEČEK

Města a jejich příběhy. Urbánní prostředí jako oáza ústní tradice. IN: Kulturně-literární revue Pandora 19, 2009, s.129-135.
Typ: studie 

Petr JANEČEK

Současné pověsti a jejich výzkum v moderní folkloristice. IN: Český lid/Etnologický časopis 94/3, 2007, s.305-322.
Typ: studie 

Petr JANEČEK

Dětský numinózní slovesný folklor a jeho mezinárodní paralely. IN: Ondrušová, V. – Uhlíková, L. (eds.): Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Národní ústav lidové kultury, 2007, s.90-105.
Typ: studie 

Eva ZMRZLÍKOVÁ

Recepce seriálu Zoufalé manželky a jejich amerických hrdinek českou ženou. IN: Olomouc: FF UP, 2012.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Zuzana ŠNAJDROVÁ

Sociální užití televize v každodenním životě seniorek. IN: Praha: FSV UK, 2009.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Kateřina ŠKAŘUPOVÁ

Televize v rodinách, které ji nevlastní. IN: Brno: FSS MU, 2007.
Typ: diplomová práce 

Martin ŠAROCH

Sledování televize a její role mimo prostředí tradičního domova a rodiny v kontextu tzv. nových médií/technologií. IN: Brno: FSS MU, 2013.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Jana POKORNÁ

Analýza publika televizního sportovního vysílání optikou Genderu. IN: Brno: FSS MU, 2007.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Michaela PEJCHALOVÁ

Síla samolepek – etnografický výzkum v první třídě. IN: Praha: PedF UK, 2011.
Typ: bakalářská práce  | Dostupné online: Plný text

Zuzana PAULUSOVÁ

Život s televizí: Role a místo televize v každodenním životě vybraných seniorek. IN: Brno: FSS MU, 2011.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Tereza MAZÁKOVÁ

„Nejsem lůzr, který žije jenom tady v tom pajzlu.“ Aneb etnografie H/hospody. IN: Praha: FHS UK, 2011.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Eva KVASNIČKOVÁ

Rozdílné způsoby užití „řízené“ a „neřízené“ seriality na příkladu diváckých konzumací seriálu Ulice. IN: Praha: FSV UK, 2010.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Vendula KREJČÍŘOVÁ

Násilí v médiích optikou žáků základní a střední školy. IN: Brno: FSS MU, 2011.
Typ: bakalářská práce 

Tomáš KREJČIŘÍK

Vliv animovaného filmu Toy Story 3 na socializaci genderové identity dětí. IN: Olomouc: FF UP, 2011.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Jitka KOLEŇÁKOVÁ

Výzkum čtenářek románů pro ženy a jejich vztah k literární romanci. IN: Olomouc: FF UP, 2013.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Vendula KOCHANOVÁ

Komparace diváckých strategií českého a slovenského publika telenovely Tisíc a jedna noc. IN: Brno: FSS MU, 2012.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Marie FIŠEROVÁ

Posouvání hranic v chápání pojmu/významu „populární kultura“ jejími konzumenty (na příkladu ženského publika sledujícího televizní seriály pro celou rodinu). IN: Praha: FSV UK, 2012.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Iva BASLAROVÁ

Publikum soap opery Ordinace v růžové zahradě a jeho genderová vztahování se: etnografická studie. IN: Brno: FSS MU, 2012.
Typ: disertační práce  | Dostupné online: Plný text

Zuzana MÁNKOVÁ

Mediální konstrukce mužské identity v českých seriálech: diskurzivní analýza. IN: Brno: FSS MU, 2011.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Radim HLADÍK

The Screen of Laughter and Remembering: Cinematography and Post-Socialist Memory. IN: Praha: FSV UK, 2011.
Typ: disertační práce  | Dostupné online: Plný text

Jitka BRABCOVÁ

Konstrukce každodennosti v seriálech Žena za pultem a Vyprávěj. IN: Olomouc: FF UP, 2013.
Typ: bakalářská práce  | Dostupné online: Plný text

Zuzana SKŘEPSKÁ

Screens in Waiting Rooms of Gynaecology Clinics: Exploitation of a Trusted Place. IN: Mediální studia 2013/02, 2013, s.229-244.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Irena REIFOVÁ - Zdeněk SLOBODA

Czech Ugly Katka: global homogenization and local invention. IN: Janet McCabe - Kim Akass (ed.): TV´s Betty goes global: from telenovela to international brand. London: I.B.Tauris, 2013, s.189-205.
Typ: studie 

Jan ČULÍK (ed.)

National Mythologies in Central European TV Series: How J.R. Won the Cold War. IN: Brighton Sussex Academic Press, 2013.
Typ: monografie 

Martina MLYNÁŘOVÁ

Genderové stereotypy v poradně dětského zábavního portálu Alík. IN: Praha: FHS UK, 2010.
Typ: bakalářská práce 

Marta SYLVESTROVÁ

Český filmový plakát 20. století. IN: Brno: Moravská galerie, 2004.
Typ: monografie 

Kniha mapuje vývoj českého filmového plakátu od počátků do roku 2003.

Oldřich SIROVÁTKA

Literatura na okraji. IN: Praha: ČS, 1990.

Autor sleduje tradice konzumní četby a rozvoj v 50. letech 20. století.

Dagmar MOCNÁ

Červená knihovna: studie kulturně a literárně historická: pohled do dějin pokleslého žánru. IN: Praha, Litomyšl: Paseka, 1996.

Sleduje vývoj ženské literatury od 2. poloviny 19. století až po r. 1948.

Michal JAREŠ - Pavel JANÁČEK - Petr ŠÁMAL

Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. IN: Praha: ÚČL AV ČR, 2005. | Dostupné online: Plný text

Sborník studií věnovaných beletrii v periodikách od druhé poloviny 19. stol. do devadesátých let 20. století.

Josef HRABÁK

Od laciného optimismu k hororu. K historii a patologii dvou odvětví literárního braku. IN: Praha: Melantrich, 1989.

Josef HRABÁK

Napínavá četba pod lupou. Ze studií o paraliteratuře. IN: Praha: ČS, 1986.

Pavel GRYM

Sherlock Holmes a ti druzí. IN: Praha: Vyšehrad, 1988.

Josef ČAPEK

Marsyas čili na okraj literatury 1919–1931. IN: Praha: Fr. Borový, 1948.

Josef ČAPEK

Nejskromnější umění. IN: Praha: Fr. Borový, 1948.

Veronika KONOPÁSKOVÁ

Dechová hudba v současnosti – performance, funkce, recepce. IN: Praha: FF UK, 2013.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Josef KOTEK

Dějiny české populární hudby a zpěvu 19. a 20. století. Academia.
Typ: monografie 

1. díl. (do roku 1918). Academia 1994.
2.díl. (1918-1968). Academia 2000.
Důkladná přehledová studie o vývoji hudby dechové, taneční, trampské, operetní, jazzové, swingu, country, folku a rocku, včetně rozborů charakteristik jednotlivých žánrů z pohledu hudební teorie.

Jakub MACHEK

Populární kultura a výzkum neprivilegovaných vrstev v minulosti. IN: Slovo a smysl, 10, 20, 2013, s.236-246.
Typ: studie 

Kateřina KIRKOSOVÁ

Populární kultura jako interpretační výzva. Pokus o nové čtení. IN: Mediální Studia I/2001, 2001, s.59-72.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Pavel ZAHRÁDKA

Vysoké versus populární umění. IN: Olomouc: Periplum, 2009.
Typ: monografie 

Souhrn pohledů na kulturu a estetiku pohledem kulturních studií a sociologie.

Jiří ŠAFR

Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. IN: Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008.
Typ: monografie 

Autor na základě analýzy dat z výzkumu z roku 2004 ukazuje, jak v České republice funguje vztah mezi sociální stratifikací, životním stylem a vkusem.

Jiřina ŠMEJKALOVÁ

Cultural Studies, sociologie kultury a „my“. Úvaha mírně metodologická. IN: Sociologický časopis 40:1, 2004, s.77-94.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Jiřina ŠMEJKALOVÁ

Framing the Difference: ‚Feminism‘ and Plebeism in the Czech Media in 1990’s. IN: Jirina van Leeuwen (ed.). Mediale Welten in Tschechien nach 1989: Otto Sagner, 2006.
Typ: studie 

Jiřina ŠMEJKALOVÁ

Retailing Words and Images: The De-socialisation of Cultural Industries. IN: Culturelink. Special Issue on “Redefining Cultural Identities. The Multicultural Contexts on the Central European and Mediterranean Regions“, Nada Svob-Dokic (ed.): Institute for International Relations, 2001.
Typ: studie 

Michaela PYŠŇÁKOVÁ - Barbora HOHNOVÁ

Od monolitické masy k neomezenému individualismu? Význam spotřeby v každodenním životě „mainstreamové mládeže“. IN: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 46, No. 2, 2010, s.257-280.
Typ: studie 

Robert KULMIŃSKI

Major Zeman znowu nadaje. Kilka uwag o kulturze repetycji. IN: M. Bogusławska - Z. Grębecka - J. Sadowski (eds.) Pop-komunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. Warszawa, 2010.
Typ: studie 

Tomáš KAVKA

Sametová transformace sexuality v populární kultuře .
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Adéla GJURIČOVÁ

Revoluce odkládá sametový háv: Erotika a nahé tělo v českém veřejném prostoru po roce 1989. IN: Dějiny a současnost, r. 33, č. 11, 2011, s.40-43.
Typ: studie 

Jiří FLÍGL

New Yorku a Libni zdaleka se vyhni / Exploatační tendence v české porevoluční kinematografii. IN: Cinepur, 2010.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Ondřej DANIEL - Jan LOMÍČEK

Zdivočelí rodáci: Jak (ne)zobrazovat nástup KSČ k moci. IN: Forum Historiae, roč. 1, č. 1., 2013.
Typ: studie 

Ondřej DANIEL

„Nejdiskriminovanější menšina v České republice“: disciplinace, exotizace, idealizace a politika moravské identity. IN: BITTNEROVÁ Dana, MORAVCOVÁ Mirjam: Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2013, s.283-305.
Typ: studie 

Matěj ŠONKA

„Šváca, Stalon a Vandam byli nejlepší.“ Mechanismy fungování černého videotrhu v Československu v letech 1983 – 1992. IN: Brno: FF MU, 2013.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Zuzana KOVAČIČOVÁ

Společný jmenovatel v předrevolučním seriálu Nemocnice na kraji města. IN: Olomouc: FF UP, 2012.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Adam HAVLÍK

Západní hudba v Československu v období normalizace. IN: Praha: FF UK, 2012.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Adam HAVLÍK

Hudební burzy v Československu v období normalizace. IN: Praha: FF UK, 2009.
Typ: bakalářská práce  | Dostupné online: Plný text

Barbora FOGLOVÁ

Normalizační seriály E. Sokolovského realizované podle dochovaných scénářů J. Dietla ve Spisovém archívu České televize. Komparativní a ideologická analýza. IN: Olomouc: FF UP, 2013.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Jan CVACHOVEC

Ideologické aspekty v pořadech České televize Vlaštovka v roce 1976. IN: Praha: FSV UK, 2008.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Kristina ANDĚLOVÁ

Imaginární vnější svět: Obraz „Západu“ v československé společnosti v obobí přestavby. IN: Praha: FF UK, 2011.
Typ: bakalářská práce  | Dostupné online: Plný text

Irena REIFOVÁ

Synové a dcery Jakuba skláře II. Příběh opravdového člověka. IN: Fakulta sociálních věd UK, 2006.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Irena REIFOVÁ

Kryty moci a úkryty před mocí. IN: In: J. Končelík et al. Konsolidace podnikání a vládnutí v České republice a Evropské unii. II, Sociologie, prognostika a správa, média. Praha: Matfyzpress, 2002, s.354-371.
Typ: studie 

Ben PASSMORE - Suzan Racine PASSMORE

Taste and Transformation: Ethnographic Encounters with Food in the Czech Republic. IN: Anthropology of East Europe Review, vol. 21, N.1, 2008, s.7-41.
Typ: studie 

Libora OATES-INDRUCHOVÁ

The Ideology of the Genderless Sporting Body. Reflections on the Czech State-Socialist Concept of Physical Culture. IN: Naomi Segal - Roger Cook - Lib Taylor (eds.). Indeterminate Bodies. Palgrave Macmillan, 2003, s.48-66.
Typ: studie 

Libora OATES-INDRUCHOVÁ

The Void of Acceptable Masculinity During Czech State Socialism. The Case of Radek John’s Memento. IN: Men and Masculinities, Vol. 8, 4, 2006, 2006, s.428-450.
Typ: studie 

Jakub MACHEK

Přišli včas! Události srpna 1968 z pohledu oficiální literatury 70. let. IN: A2 35/2008, 2008.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Jakub MACHEK

Domácí umění – kýč či lidová kultura? IN: A2 38/2008, 2008.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Jakub MACHEK

’The Counter Lady’ as a Female Prototype: Prime Time Popular Culture, in 1970s and 1980s Czechoslovakia, IN: Media Research/Medijska Istraživanja 16/1, 2010, s.31-54.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Jakub MACHEK

Muži na radnici a ženy za pultem. Konstrukce maskulinních identit v televizních seriálech pozdního socialismu. IN: Švaříčková-Slabáková, Radmila a kol. (ed.): Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. Praha: NLN, 2012, s.286-298.
Typ: studie 

Ondřej DANIEL

Sex, chlast a řev motorů v Podkomorských lesích: „sdělení poznatků pro přátele z MfS NDR“. Tvar 12/2012, 2012.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Paulina BREN

Weekend Getaways. The Chata, the Tramp, and the Politics of Private Life in Post-1968 Czechoslovakia. IN: D. Crowley, S. E. Reid. Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in Eastern Bloc. Berg Publishers, 2002, s.123-140.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Paulina BREN

Looking West: Popular Culture and the Generation Gap in Communist Czechoslovakia, 1969-1989. IN: Across the Atlantic Cultural Exchanges between Europe and the United States. Presses Interuniversitaires Européennes, 2000, s.295-322.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Petr BEDNAŘÍK – Irena REIFOVÁ

Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce reality. IN: Praha: Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. Sv. 53, č. 1-4., 2008.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Helena SRUBAR

Ambivalenzen des Populären. Pan Tau und Co. zwischen Ost und West. UVK, 2008.

Německý pohled na české dětské televizní seriály a jejich vnímání v tehdejší SRN.

Lada HUBATOVÁ-VACKOVÁ - Cyril ŘÍHA

Husákovo 3 + 1. Bytová kultura 70. let. VŠUP, 2007.

Několik studií věnovaných sídlištnímu životního stylu, bytové a spotřební kultuře 70. let.

Paulina BREN

The greengrocer and his TV. The culture of communism after the 1968 Prague Spring. Cornell University Press, 2010.

Normalizační společnost zkoumaná skrz médium televizního vysílání.

Petr A. BÍLEK - Blanka ČINÁTLOVÁ (eds.)

Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace. Pistorius & Olšanská, 2010.

Soubor studií o filmu, televizním programu, módě, kutilství i pohřbívání.

Petr A. BÍLEK (ed.)

James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Pistorius & Olšanská, Paseka, 2007.

Ladislav SUTNAR, Tomáš POSPISZYL, Karel CÍSAŘ a Magdalena JUŘÍKOVÁ

Ladislav Sutnar: Americké Venuše = [U.S. Venus]. IN: Řevnice: Arbor vitae, 2011. | Další informace

Katalog monografické výstavy představující málo známé období tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých designérů a užitých grafiků, kterou vytvořil v americkém exilu v 60. a 70. letech 20. století.

Václav PLETKA

Přehledný soupis edic kupletů a šlágrů na konci 19. století. IN: Praha: Hudbení věda 2, 1964.

Jakub MACHEK

Zprostředkovaná paměť města: Pražský Illustrovaný Kurýr. IN: M. Ferencová – J. Nosková a kol.: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. – 21. století. Etnologický ústav AV ČR a Ústav etnológie SAV, 2009, s.67-99.
Typ: studie 

Jakub MACHEK

Senzační masový tisk jako pramen k studiu městského prostoru a jeho obyvatelstva. IN: P. Kladiwa – A. Zářický (eds.): Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, s.103-113.
Typ: studie 

Michal JAREŠ

Krvavý masopust oregonský aneb Svět „amerického“ detektiva Léona Cliftona jako exotika pro nenáročného čtenáře. IN: K. Bláhová - V. Petrbok (eds.): Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Praha: Academia a KLP – Koniasch Latin Press, 2008, s.330-335.
Typ: studie 

Robert KULMIŃSKI

Źródła czeskiej kultura masowej – zarys zjawiska. IN: Pamiętnik słowiański 1, 2009.
Typ: studie 

Blanka HEMELÍKOVÁ

Zločin a trest v populární literatuře pro ženy. Zločinem k polepšení a k vykoupení. IN: L. Peisertová - V. Petrbok - J. Randák (eds.): Zločin a trest v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2011, s.219-223.
Typ: studie 

Vladimír MACURA

Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948–1989. IN: Pražská imaginace, 1992.
Typ: monografie  | Další informace

Zásadní analýza různých aspektů české socialistické kultury.
(II. vydání: Academia, 2008)

Martin ŠIKULA

Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50.let 20.století v moravských okresech severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky podmíněné prezentace lidového humoru). IN: Západní Morava: Vlastivědný sborník, roč. XV, 2011, s.110-137.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Petr JANEČEK

Skokem z Baby do Bohnic aneb Mýtus o Pérákovi. Jak kolektivní imaginace vytváří různé podoby městských fantomů. IN: Host 8, 2008, s.33-37.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Petr JANEČEK

Rezistence a katarze: fámy a pověsti druhé světové války v českých zemích. IN: Slovenský národopis, 57/2, 2009, s.207-219.
Typ: studie 

web: www.sorela.cz

SORELA – socialistický realismus .

soubor studií a dobových textů věnovaných socialistickému realismu

Pavel JANÁČEK

Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. Host, 2004, s.412.
Typ: monografie  | Další informace

Zásadní monografie věnovaná souboji státu a elit s populární literaturou v 30. – 50. letech 20. století.
Anotace: Monografie se zabývá zobrazováním, odmítáním a cenzurou populární literatury v moderní české literární kultuře, jakož i souběžnými procesy nahrazování odmítnutých forem literárnosti formami jinými, žádoucími z hlediska kulturních elit. Hlavní pozornost věnuje období 1938-1951, v němž spatřuje vyústění dlouhodobých trendů, zdaleka ne přítomných jen v kultuře české. (www.kosmas.cz)

Eva STROHSOVÁ

Román pro služky a Čapkovo směřování k epičnosti. IN: M. Jankovič - Z. Pešat - F. Vodička (eds.): Struktura a smysl literárního díla. Praha: Československý spisovatel, 1966, s.126-142.
Typ: studie 

Oldřich SIROVÁTKA

Četba pro dlouhou chvíli, literatura na výdělek (O české brakové četbě mezi válkami). IN: Časopis Matice moravské, roč. 97, č. 1/2, 1978, s.98-120.
Typ: studie 

Oldřich SIROVÁTKA

Od literatury k braku: Cesty a mechanismy české konzumní četby ve 20. letech. IN: Česká literatura, roč. 25, č. 3, 1977, s.210-223.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Oldřich SIROVÁTKA

Literatura na okraji? IN: Š. Vlašín a kol.: Kniha o Čapkovi. Praha: Československý spisovatel, 1988, s.148-164.
Typ: studie 

Jakub MACHEK

Češi jako předvoj lidstva. Představy o českém národě a jeho sousedech v ideálních světech meziválečné české utopické beletrie. IN: Forum Historiae, 6, 2, 2012, s.84-100.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Jakub MACHEK

Báječné nové světy. Současnost a budoucnost v meziválečné české utopické beletrii. IN: I. Taranenková - M. Jareš (eds.): Bude ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava: Ústav slovenskej literatury SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s.64-89.
Typ: studie 

Jakub MACHEK

Utopický obraz podnikatelských elit: Poznámky k jeho konstrukci v médiích. IN: Jiří Štaif (ed): Moderní podnikatelské elity. Praha: Dokořán, 2007, s.410-415.
Typ: studie 

Jan LOMÍČEK

Jen v zemi miliónů je radost, krása, ráj… Obraz sovětské utopie v diskurzu československých sympatizantů SSSR ve třicátých letech 20. století. IN: Kuděj: 1/2010, 2010.
Typ: studie 

Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ

Hra na detektivku (K otázkám geneze a výstavby Povídek z jedné a druhé kapsy). IN: Š. Vlašín a kol.: Kniha o Čapkovi, Praha: Československý spisovatel, 1988, s.204-224.
Typ: studie 

Blanka HEMELÍKOVÁ

Pacientka dr. Hegla ve veselém plážovém kompletu. (Časopis Eva na pozadí populárních časopisů pro ženy). IN: E. Gilk - L. Neumann (eds.) Kontakty a konflikty kultur. Bohemica Olomucensia 2 – Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s.107-113.
Typ: studie 

Blanka HEMELÍKOVÁ

Objev v populární literatuře pro ženy ve 30. letech 20. století. IN: E. Gilk - L. Neumann (eds.) Studia Moravica VI. Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s.45-49.
Typ: studie 

Jana DORČÁKOVÁ

Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích. Diplomová práce FSV UK, 2010.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Oldřich SIROVÁTKA

Ach, ta láska! Průvodce po české brakové literatuře. IN: Praha: Melantrich, 1984.
Typ: monografie 

Pavel JANÁČEK - Michal JAREŠ

Svět rodokapsu: Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. IN: Praha: Karolinum, 2003.
Typ: monografie 

Stanislav HOLUBEC

Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. IN: Plzeň: Západočeská univerzita, 2009.
Typ: monografie 

obsahuje kapitolu o kulturních praktikách a trávení volného času v dělnickém prostředí

Dagmar MOCNÁ

Případ Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti Praha: Karolinum, 2002. | Další informace

Ladislav HOLÝ

Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. SLON, 2001. | Další informace

druhé vydání SLON 2010

Zdeněk PRIMUS

The Pope smoked dope: rock music and the alternative visual culture of the 1960s. Praha: Kant, 2005.
Typ: Katalog  | Další informace

Katalog stejnojmenné výstavy mapující rockovou hudbu a vizuální kulturu 60. let minulého století. Výstava se věnovala přebalům gramofonových desek, rockovým časopisům a plakátům naší i západní produkce.