Rok hub_2022/2023

Rok hub

Houby představují nenápadný fenomén prorůstající lidskou kulturou od jejího úsvitu. Od prvopočátku až do dnes provází lovce a sběrače na jejich dobrodružných výpravách. Houby jsou konstantou překlenujíce propast věků. Tam, kde se zdá být ostrý předěl mezi tradiční a moderní společností, tvoří houby tiché kontinuum. Přestože se houby nenechávají omezovat politickými hranicemi, mají v mnoha světových kulturách různé významy. Existují národy, které houby milují, takže bytí hub může být dokonce podmíněno etnicky. Jinde jsou lidem houby lhostejné a mnozí je dokonce nemají rádi, například Norové se vyhýbají sběru křemenáčů březových.

Houby mohou být mystickým prostředkem otevírajícím dokořán okna paralelních vesmírů. Vyvolávají psychedelické prožitky. Zjevují skryté aspekty mysli. Dávají poznat hlubinné obsahy nevědomí. Zvěstují vize budoucnosti. Poskytují vzrušení nebo přináší uklidnění. Jejich účinky mohou být léčivé, blahodárné i zhoubné (sic). Houby symbolizují nekončící obrodu i nukleární zkázu. Rostou v přátelské symbióze se svými partnery, nenápadně parazitují na těle hostitele nebo ho pomalu užírají. V přeneseném významu jsou houby nápojem. Vyznačují se schopností nasávat tekutiny, takže mohou sloužit k mytí či čištění. Houby jsou zkrátka neoddělitelně spojeny s pozemským životem.

Jak je již dobrým zvykem, přispěje CSPK i letos svojí troškou do popkulturní smaženice. Podvečerními potlachy ve Skautském institutu nás provedou přední odborníci a odbornice na houby. S nimi se vypravíme do historie odborného i laického zájmu o houby a podíváme se na zoubek tomu, jak houby utvářely epistemické komunity. Absolvujeme úvod do feministické etnomykologie. Projdeme si základní houbařské průvodce. Poslechneme si, jakým způsobem houby inspirovaly populární hudbu, literaturu a film. Dozvíme se, co znamenaly houby pro hnutí New Age a jak ovlivňují archaické revivalisty, techno-hippies a postmoderní pohanství. Spolu s receptářem nejen na neděli se vydáme po stopách tolik oblíbeného pěstování žampiónů. Chybět nebude ani pohled pod pokličku a houby na našem jídelníčku.

8.11.2022, 19:30, Skautský institut 4/1, Praha 1

myko-vize: houby v současné vizuální kultuře a antikoloniální ekofeminismus

Jaký význam má setkávání s houbami mimo ekologii lesa? Jakou roli hrají biologické a kulturní projevy hub v tom, jak se vztahujeme k sobě samým, k druhým a ke světu kolem nás? Pokračování textu

pdf
11.10.2022, 19:30, Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

Houby, houby, houby… všude, kam se podíváš

Přednáška bude úvodním představením tématu hub v populární kultuře a vnese do letošního Roku hub několik otázek, které se nabízejí k dalším debatám a přemýšlení. Pokračování textu

plakátek