11.10.2022, 19:30, Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

Houby, houby, houby… všude, kam se podíváš

Přednáška bude úvodním představením tématu hub v populární kultuře a vnese do letošního Roku hub několik otázek, které se nabízejí k dalším debatám a přemýšlení. Klasické práce z etnomykologie rozlišují národy mykofilické a mykofobické, což má následky pro vnímání hub i v moderní masové populární kultuře. Česká kultura je tradičně zařazovaná mezi ty nejvíce „houbymilovné“, ale není to důsledkem jen východoevropské inklinaci k sbírání hub a jejich konzumaci, ale také specificky moderním způsobům vztahování se k houbám a jejich sbírání v lesích, které má své hygienické, rekreační a estetické motivace. Řekneme si tak nejprve, kde pramení moderní zájem o houby v českých zemích a ukážeme si, že mýtický Smotlacha nebyl u nás prvním popularizátorem hub. Na tomto půdorysu pak budeme sledovat čtyři paradoxy moderního houbaření s příklady z populární kultury. Jak může být individuální sběratelská aktivita také kolektivním a dokonce spolkovým fenoménem? Jak se může z vědeckého zájmu, který mnohdy nabývá podivných podob, stát objekt populárního vědění a představivosti? Je houbaření honbou za výtečnou potravinou nebo zábavou s nejistým cílem? A může být houbaření současně lidové a populární?

Mgr. Karel Šima, Ph.D. je historik a antropolog a člen České mykologické společnosti, který se kromě vysokoškolské politiky věnuje kulturním dějinám a teoretickým otázkám zkoumání dějin, ale vždy ho také fascinovaly více nebo méně marginální fenomény populární kultury, ať už to byly svátky a slavnosti, DIY a kutilství, populistická a identitářská historie, nebo nejnověji vztahy lidí a hub.

Videozáznam přednášky zde.

plakátek