13. 12. 2022, 19:30, Skautský institut 4/1, Praha 1

Martin Franc: Houby jako jídlo v minulosti i současnosti – Žampiony nadívané a jidášovo ucho

Martin Franc – známý též jako Docent Jídlo ze seriálu Zmlsané dějiny na Mall.tv – nám představí historii i současnost hub v českém stravování. Od polabských lanýžů, přes lahodný hubník až po pěstované žampiony. Čeští mykožrouti, zastavte se ve Skauťáku na naši přednášku!
🍄 KDY: úterý 13. prosince 2022 v 19:30
🍄 KDE: Skautský institut na Staromáku (SÁL MINUTA)

ANOTACE
V české stravě hrají houby roli minimálně od dob raného novověku, recepty na jejich úpravu najdeme už v proslulé kuchařské knize Bavora Rodovského z Hustiřan, která vyšla v rudolfinské době. V období baroka i v první polovině 19. století se za jednu ze specialit českých zemí považovaly lanýže, které se hledaly a nacházely v Polabí.
Ještě před 1. světovou válkou vyšla u nás také kuchařská kniha zaměřená výhradně na jídla z hub a houby tvořily pevnou součást tradičního slavnostního jídelníčku zejména na venkově. Za všechna jídla zmiňme alespoň hubník či slavného černého kubu. Houby však neztratily na svém významu ani v pozdějších desetiletích dvacátého století, naopak se stávaly vítaným doplňkem stravy v dobách, kdy dodávky jiných druhů potravin vlivem války vázly. Velké obliby se pak dočkaly houby od šedesátých let v souvislosti s rozvojem chataření a později chalupaření.
Pronikly však i do špičkové gastronomie mimo jiné jako důležitá ingredience mnoha specialit slavné Čínské restaurace v Praze. Zároveň se rozvíjelo od šedesátých let pěstování žampionů (a později i dalších druhů hub jako např. hlívy ústřičné), což se odrazilo např. i v kultovním filmu Ať žijí duchové! Určitý útlum přišel po roce 1989 s úbytkem volného času. Už v osmdesátých letech se navíc poukazovalo na zdravotní rizika konzumace hub ve znečištěném prostředí. Postupně se sbírání hub opět zařadilo mezi mimořádně oblíbené formy relaxace, ale rozvoj masově produkovaných potravin vede k dominanci pěstovaných druhů, především žampionů přes jejich často fádní chuť.
O AUTOROVI
Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. (* 1973) je historik stravování a životního stylu. Pracuje v Masarykově ústavu Akademie věd, specializuje se na dějiny stravování v 18.–20. století a na dějiny životního stylu a konzumu v Československu v letech 1945–1989. Vyučuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, je autor či spoluautor mnoha věděckých publikací. S Romanem Vaňkem uvádí na Českém rozhlase pořad Dějiny kuchyně, spolu se setkávají i na MALL.TV v projektu Zmlsané dějiny, kde hraje sám sebe – postavu „Docenta Jídlo“.