8.11.2022, 19:30, Skautský institut 4/1, Praha 1

myko-vize: houby v současné vizuální kultuře a antikoloniální ekofeminismus

Jaký význam má setkávání s houbami mimo ekologii lesa? Jakou roli hrají biologické a kulturní projevy hub v tom, jak se vztahujeme k sobě samým, k druhým a ke světu kolem nás? Přednáška sleduje stopy, které houby a jejich metafory zanechávají v artikulacích národní identity, rasy, genderu, sexuality a vztahů mezi lidskými a nelidskými bytostmi. Analýzou současné vizuální kultury optikou antikoloniálního ekofeminismu představí dr. Vráblíková „myko-vize“, které jsou nezbytné k utváření nových forem soužití založených na společenské a enviromentální spravedlnosti.

pdf