pondělí 7. 3. 2016 od 18:00, FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 202

Nebezpečná těla (mužské a tak trochu queer) mládeže: Představy imunity a sdílené náchylnosti k nákaze

Kateřina Kolářová vás jako adeptka gender a queer studies provede filmy

a dalšími artefakty populární kultury českého postsocialismu tematizujícími HIV pozitivitu. Řeč bude o dandyích z Chytilové Kopytem sem kopytem tam i mužských prostitutech z Hlavního nádraží ve filmu Mandragora. Těšte se a přijďte v hojném množství a dobrém rozmaru!

 


Vybraná literatura k tématu
Berlant, Lauren. 1997. The queen of America goes to Washington city: Essays on sex and citizenship. Durham: Duke University Press.
Berry, Ellen E., ed. 1995. Post-communism and the body politics. Series: Genders 22; New York: New York University Press.
Bette, Karl-Heinrich. 2005. Risikokörper und Abendteuersport. In Schroer, Markus. Ed. Soziologie des Körpers. Frankfurt/M.: Suhrkampf. Pp. 295-322.
Bren, Paulina, 2010. The greengrocer and his TV: the culture of communism after the 1968 Prague Spring. Ithaca: Cornell University Press.
Gál, Susan and Gail Kligman, eds. 2000a. Reproducing gender: Politics, publics, and everyday life after socialism. Princeton: Princeton University Press.
Gál, Susan and Gail Kligman, 2000b. The politics of gender after socialism: A comparative-historical essay. Princeton: Princeton University Press
Gál, Susan 2002. A Semiotics of the Public/Private Distinction. differences: A Journal of Feminist Cultural Studies. 13.1:77-95.
Herzog, Dagmar. 2008. East Germany’s sexual evolution. In Pence, Katherine and Paul Betts. Eds. Socialist modern: East German everyday culture and politics. Ann Arbor: University of Michigan Press. Pp. 71-95.
Johnson, Janet Elise and Jena C. Robinson, eds. 2007. Living gender after communism. Bloomington, IN : Indiana University Press.
Kolářová, Kateřina. 2013. Homosexuální „asociál“ a jeho zavirované tělo: vir HIV a nemoc AIDS v socialistickém diskurzu (Československo 1983–89). In Himl, Pavel, Seidl, Jan and Franz Schindler Eds. Miluji tvory svého pohlaví. Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí. Praha: Argo.
Mitchell, David and Sharon Snyder. 2000. Narrative prosthesis: disability and the dependencies of discourse. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Oates-Indruchová, Libora. 2002: Discourses of Gender in Pre-and Post-1989 Czech Culture, Pardubice: Univerzita Pardubice.
Pullmann, Michal. 2011. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium.
Racioppi Linda and Katherine O‘Sullivan, eds. 2009. Gender politics in Post-communist Eurasia. East Lansing: Michigan State University.
Stockton, Kathryn Bond. 2009. The queer child, or growing sideways in the twentieth century. Durham: Duke University Press
Treichler, Paula 1987. AIDS, homophobia and biomedical discourse: An epidemic of signification. Cultural Studies. 1: 263-305.
Paula Treichler, 1999. How to have theory in an epidemic: cultural chronicles of AIDS. Durham: Duke University Press.
Wald, Priscilla, 2008. Contagious: Cultures, carriers, and the outbreak narrative. Durham: Duke University Press.
Yurchak, Alexei. 2006. Everything was forever, until it was no more: The last Soviet generation. New York: The Princeton University Press.
Wierling, Dorothee. 2008. Youth as internal enemy: Conflicts in the education dictatorship of the 1960s. In Pence, Katherine and Paul Betts. Eds. Socialist modern: East German everyday culture and politics. Ann Arbor: University of Michigan Press. Pp. 157-182.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *