2015/16

Přednáškové cykly vedené členy CSPK na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2015/16.

pondělí, 17:30 - 19:00, FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost H 202

Klíčová témata kulturních studií IV. – subkulturní scény

V semináři se budeme zabývat různými pojetími a koncepty vztahujícími se k výzkumu subkultur. Pokračování textu

jpg