pondělí, 17:30 - 19:00, FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost H 202

Klíčová témata kulturních studií IV. – subkulturní scény

V semináři se budeme zabývat různými pojetími a koncepty vztahujícími se k výzkumu subkultur. Převážná část výuky bude spočívat na čtení a společné interpretaci textů, které se k tématu vážou. Jejich prostřednictvím si přiblížíme zásadní proudy, které se v minulosti věnovaly či dnes tématu věnují – od heroizujících konceptů tzv. Birminghamské školy CCCS, přes 90. léta 20. století a socio-etnologické přístupy až k postmodernímu pojetí posledních desetiletí. V závěru kursu se pak zaměříme na rozlišování a splývání subkultur a volnočasových aktivit. Pro lepší porozumění praxi subkulturního výzkumu v ČR bude kurz doplněn několika přednáškami externích hostů.

Podmínky atestace (Z)

Referát o přiděleném textu, kritické čtení a aktivní diskuze nad přečtenými texty.

Kontakt:

tomas.kavka@gentlemail.com

Navrhované texty:

Subkultura a její výzkum v českém prostředí: Marta Kolářová a kol. – Úvod z knihy Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice, Praha, SLON 2012. kontra Vladimír 18 a kolektiv – úvodní slovo z knihy Kmeny 0, BIGBOSS 2013.

Tradice Centre for the Contemporary Cultural Studies: Dick Hebdige – Subkultura a styl, Dauphin 2012/ Meanings of Style, 1979. Čtení a rozbor a posunu v překladu.

Angela McRobbie – Girls and Subcultures, 1977

90. léta 20. století: Sarah Thornton – The Social Logic of Subcultural Capital, 1995.

Michel Mafessoli – The Time of the Tribes, 1996

Postmoderna a subkultury:

David Muggleton – Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style, 2002

Rupert Weinzierl and David Muggleton, What is „Post –subcultural Studies“ Anyway?, 2003.

jpg

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *