FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 202, pondělí 17:30

Klíčová témata kulturních studií III. – město/venkov

seminář Ondřeje Daniela pro magisterské a doktorské studenty založený na čtení a společné interpretaci
vybraných částí textů

sylabus