čtvrtky od 15:50, FF UK, hlavní budova, místnost č. 409

Malý český člověk a jeho svět. Z dějin české populární kultury

seminář Jakuba Machka

V centru pozornosti bude česká populární kultura pojímaná jako každodenní kultura širokých vrstev. Převážně seminárně vedený kurz proto poskytne studentům přehled základních koncepcí využitelných pro studium fenoménu spolu s přehledem základních vývojových změn a nabídne jednotlivá témata zpracovaná v literatuře či na zpracování čekající. Půjde tedy o otevřený seminář ohledávající teoretické i praktické možnosti výzkumu role populární kultury v české a československé společnosti převážně 20. století. Zaměří se jak na žitou kulturou a kulturní praktiky tak kulturní texty a jejich tvůrčí využití v každodenním životě. Účastníci kurzu by se měli seznámit s přístupy kulturních studií, zamyslet se nad možnostmi jejich využití v středoevropském prostředí a pokusit se je aplikovat na konkrétní fenomény české populární kultury. Konkrétní výběr studovaných témat bude přizpůsoben zájmu účastníků.
Ze strany studentů se očekává aktivní přístup ve formě diskuze nad čtenými texty a prezentace k jednomu z témat. Na zápočet či zkoušku též vypracování krátké analýzy vybraného produktu české populární kultury.

sylabus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *