Zdeněk Nebřenský: Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe (konferenční zpráva), in: H-Soz-Kult, 18. 1. 2021

On-line zde.