Jan Fára Andrš

Vystudoval mezinárodní vztahy a teorii interaktivních médií, pracuje jako marketingový manažer. Věnuje se běhu, literatuře a videohrám. V Radě CSPK zastává roli radního pro propagandu. Více o něm se dozvíte na honzaandrs.cz.