Blanka Nyklová

Nová předsedkyně CSPK Blanka Nyklová vystudovala mediální studia a sociologii, a to s důrazem na genderová studia. Gender vidí všude, populární kulturu a zejména její projevy od druhé poloviny 20. století nevyjímaje. Nevyhýbá se bizarní vizuální kultuře od českého Okresu na severu po finskou Sensuelu. Ve volných chvílích vyřezává.