Anna Kolářová

Doktorandka sociálních dějin na FF UK, kterou momentálně nejvíc zajímají kulturní a environmentální dějiny horské turistiky. V minulosti se odborně věnovala také dudákům a muzeím. Když zrovna nesedí v archivu nebo neodpovídá na teoretické otázky svého školitele, najdete ji právě v nějakém muzeu nebo v horách. Na dudy hrát neumí.