čtvrtek 15:50 - 17:30; 302B (302B; nám. J. Palacha 2 - USD) FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 nebo online (MS Teams)

Kultura a společnost v evropských dějinách

Seminář Centra pro studium populární kultury vedený Ondřejem Danielem a hosty. Bude probíhat v letním semestru buď prezenčně anebo on-line, podle aktuální situace.

sylabus
kytary