Миша ЂYPKOBИЋ

Слика, звук и моћ: огледи о поп-политици. IN: Београд, 2009.