„Listening to the Wind of Change“: Populární kultura a postsocialistické společnosti ve střední a východní Evropě, 18. – 19. 10. 2013

Pád státního socialismu přinesl nové podmínky ve způsobech produkce a šíření populární kultury. I přes významné odlišnosti mezi jednotlivými zeměmi střední a východní Evropy docházelo v celém prostoru k pozvolnému přerodu populární kultury, která bývá považována za fenomén „dlouhého trvání“, z pozdně socialistické produkce do nové hybridní podoby. Do jaké míry tedy posuny v ekonomické a politické sféře ovlivnily dynamiku populární kultury? Které kulturní modely byly mobilizovány, aby ovlivňovaly populární kulturu a jakou roli v tom hrál lokální kontext? Je možné studovat tyto změny jako odraz rodících se společenských problémů, kterým čelíme i dnes?

wind of change

 

Mediální studia 02/2015 Special Issue

program

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>