Manifest CSPK

  1. Populární kulturu chápeme jako kulturu každodenního života širokých vrstev.
  2. Studium populární kultury přispívá k hluboké sebereflexi společnosti.
  3. Studium populární kultury není myslitelné bez otevřeného dialogu mezi vědními obory.
  4. V českém prostoru ani obecněji ve středovýchodní Evropě zatím studium populární kultury postrádá potřebnou hlubší reflexi.
  5. S ohledem na svébytnou pozici středovýchodní Evropy je těžištěm zájmu CSPK zejména druhá polovina 20. století, tedy specifické proměny populární kultury v období státního socialismu a postsocialistické transformace společnosti. Nevylučujeme však ani geografické ani historické přesahy našeho zájmu.
  6. Orientujeme se na studium různorodých projevů populární kultury v hudbě, filmu, televizi, společenských rituálech a oslavách, módě, sportu, kutilství, beletrii, gastronomii a dalších rozmanitých oblastech hmotné i nehmotné kultury. Centrem našeho zájmu jsou způsoby, postupy a postoje, prostřednictvím nichž si různé skupiny lidí ve společnosti vytvářejí představy o svém životě a společnosti. Takto chápaná populární kultura je sférou aktivního přetváření dominantních kulturních praktik a hodnot a odporu vůči nim. K populární kultuře řadíme i nejrůznější subkultury, scény a komunity.
  7. Ať chceme nebo nikoli, je populární kultura hluboce politickou problematikou.
  8. Snažíme se pro diskusi nad těmito otázkami získat společenské vědce, jejich studenty, žurnalisty a vůbec všechny, kdo mohou v budoucnosti pomoci tato témata dále rozvíjet.
  9. Pro dosáhnutí této podpory pořádáme debaty, výstavy, promítání, poslechové pořady, koncerty, konference, semináře, workshopy a další veřejné akce.
  10. S ohledem na nezávislost organizace se snažíme do maximální možné míry vyhýbat nabídkám financování z jiných než vlastních zdrojů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>