Jakub MACHEK

Češi jako předvoj lidstva. Představy o českém národě a jeho sousedech v ideálních světech meziválečné české utopické beletrie. IN: Forum Historiae, 6, 2, 2012, s.84-100.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text