Marta SYLVESTROVÁ

Český filmový plakát 20. století. IN: Brno: Moravská galerie, 2004.
Typ: monografie 

Kniha mapuje vývoj českého filmového plakátu od počátků do roku 2003.