Oldřich SIROVÁTKA

Četba pro dlouhou chvíli, literatura na výdělek (O české brakové četbě mezi válkami). IN: Časopis Matice moravské, roč. 97, č. 1/2, 1978, s.98-120.
Typ: studie