Jiřina ŠMEJKALOVÁ

Cultural Studies, sociologie kultury a „my“. Úvaha mírně metodologická. IN: Sociologický časopis 40:1, 2004, s.77-94.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text