Petr JANEČEK

Dětský numinózní slovesný folklor a jeho mezinárodní paralely. IN: Ondrušová, V. – Uhlíková, L. (eds.): Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Národní ústav lidové kultury, 2007, s.90-105.
Typ: studie