Irena REIFOVÁ

Kryty moci a úkryty před mocí. IN: In: J. Končelík et al. Konsolidace podnikání a vládnutí v České republice a Evropské unii. II, Sociologie, prognostika a správa, média. Praha: Matfyzpress, 2002, s.354-371.
Typ: studie