Zuzana MÁNKOVÁ

Mediální konstrukce mužské identity v českých seriálech: diskurzivní analýza. IN: Brno: FSS MU, 2011.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text