Petr JANEČEK

„Městské legendy“ na pomezí oborů: antropologický, sociologický nebo folkloristický diskurz? IN: Antropowebzin 1/2009, 2009.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text