Vendula KREJČÍŘOVÁ

Násilí v médiích optikou žáků základní a střední školy. IN: Brno: FSS MU, 2011.
Typ: bakalářská práce