Ondřej DANIEL

„Nejdiskriminovanější menšina v České republice“: disciplinace, exotizace, idealizace a politika moravské identity. IN: BITTNEROVÁ Dana, MORAVCOVÁ Mirjam: Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2013, s.283-305.
Typ: studie