Kateřina KIRKOSOVÁ

Populární kultura jako interpretační výzva. Pokus o nové čtení. IN: Mediální Studia I/2001, 2001, s.59-72.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text