Iva BASLAROVÁ

Publikum soap opery Ordinace v růžové zahradě a jeho genderová vztahování se: etnografická studie. IN: Brno: FSS MU, 2012.
Typ: disertační práce  | Dostupné online: Plný text