Petr JANEČEK

Rezistence a katarze: fámy a pověsti druhé světové války v českých zemích. IN: Slovenský národopis, 57/2, 2009, s.207-219.
Typ: studie