Eva KVASNIČKOVÁ

Rozdílné způsoby užití „řízené“ a „neřízené“ seriality na příkladu diváckých konzumací seriálu Ulice. IN: Praha: FSV UK, 2010.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text