Jakub MACHEK

Senzační masový tisk jako pramen k studiu městského prostoru a jeho obyvatelstva. IN: P. Kladiwa – A. Zářický (eds.): Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, s.103-113.
Typ: studie