Matěj ŠONKA

„Šváca, Stalon a Vandam byli nejlepší.“ Mechanismy fungování černého videotrhu v Československu v letech 1983 – 1992. IN: Brno: FF MU, 2013.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text