Pavel JANÁČEK - Michal JAREŠ

Svět rodokapsu: Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. IN: Praha: Karolinum, 2003.
Typ: monografie