Jakub MACHEK

Utopický obraz podnikatelských elit: Poznámky k jeho konstrukci v médiích. IN: Jiří Štaif (ed): Moderní podnikatelské elity. Praha: Dokořán, 2007, s.410-415.
Typ: studie